Czas przejazdu

 

Obsługiwany przez system SMART projekt "CZAS PRZEJAZDU NA ODCINKU KRAKÓW - MYŚLENICE - RABKA ZDRÓJ - ZAKOPANE" ma na celu monitorowanie i informowanie kierowców o aktualnych warunkach jazdy na trasie Kraków-Zakopane-Kraków. 

 

 

W oparciu o 9 punktów pomiaru ruchu i 8 kamer z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych wyznaczany jest czas przejazdu na kolejnych odcinkach trasy. Kierowcy informowani są o przewidywanym czasie podróży za pomocą 6 tablic zmiennej treści, na których również - z wykorzystaniem pomiarów z 9 stacji meteorologicznych - wyświetlane są aktualne temperatury. 

 

 

Dedykowana strona www (nadrodze.info) prezentuje wszystkie gromadzone pomiary oraz informacje o aktualnych warunkach panujących na trasie i przewidywany czas podróży.