Projekt Connect

 

 

Tworzony dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów system informatyczny CONNECT obsługuje 6 stacji meteorologicznych, 10 stacji klasyfikowania pojazdów, 6 punktów akwizycji obrazu oraz 3 tablice zmiennej treści na terenie województwa mazowieckiego.