ITS Wrocław

 

 

Firma TRAX elektronik w ramach projektu ITS Wrocław stworzyła system wyznaczania i informowania o czasie przejazdu na wybranych trasach w mieście. 
 
Na terenie Wrocławia zainstalowano 50 kamer ANPR, które rozpoznają i przekazują do bazy danych numery tablic rejestracyjncyh przejeżdżających pojazdów. Dane te stanowią podstawę do wyznaczania czasów przejazdu na wybranych trasach, które następnie są wyświetlane na zainstalowanych przez TRAX elektronik trzynastu Tablicach Zmiennej Treści. Każda z tablic wyświetla informację o czasie przejazdu do wybranego celu na dwóch trasach alternatywnych, umożliwiając w ten sposób kierowcom wybranie trasy mniej obleganej, co tym samym skutuje poprawą warunków i płynności ruchu w mieście. 
 
Ponadto firma TRAX elektronik zainstalowała na terenie Wrocławia dwanaście Tablic Informacji Parkingowej, służących do wyświetlania informacji o aktualnym stanie zajętości i liczbie wolnych miejsc na parkginach w centru miasta. 
 
W ramach projektu dokonano również integracji systemu z istniejącymi dotychczas stacjami meteorologicznymi i stacjami ważenia pojazdów