ITS Łódź

 

Inteligenty System Transportu na terenie województwa łódzkiego ma na celu monitorowanie i ochronę przed niszczeniem dróg na obszarze obsługiwanym przez system. Stacje preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (8 punktów), stacje monitorowania ruchu drogowego (17 punktów), punkty dozoru wizyjnego z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (50 kamer) oraz punkty kontroli pojazdów, w oparciu o rozwiniętą infrastrukturę informatyczną, pozwalają na wyłączanie z ruchu pojazdów, które przekraczają dopuszczalne naciski osi lub dopuszczalną masę całkowitą.