Kraków

 

 

Na terenie miasta Krakowa system SMART obsługuje łącznie 27 stacji meteorologicznych, 23 stacje klasyfikacji pojazdów, 62 punkty akwizycji obrazu oraz 26 tablic i znaków zmiennej treści, które zainstalowano na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.