Systemy zarządzania ruchem w miastach Polski

 

System SMART został wprowadzony na terenie 11 polskich miast z wykorzystaniem stacji meteorologicznych, stacji klasyfikacji pojazdów, kamer oraz tablic i znaków zmiennej treści. Systemy miejskie obsługiwane są w oparciu o serwery zlokalizowane w siedzibie firmy TRAX elektronik i zawierają łącznie ponad 100 stacji pomiarowych, niemal 80 kamer oraz 60 tablic i znaków zmiennej treści. 

 

MIASTA zleceniodawca stacje meteorologiczne stacje klasyfikacji pojazdów kamery tablice i znaki zmienej treści
Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 4 0 0 7
Bydgoszcz Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 1 0 2 0
Poznań Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 5 0 4 6
Płock Miejski Zarząd Dróg w Płocku 2 0 0 2
Łódź Urząd Miasta Łodzi 8 0 0 3
Warszawa Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie 18 0 2 1
Legnica Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 1 0 1 2
Wrocław Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 8 11 0 9
Zabrze Urząd Miejski w Zabrzu 2 0 2 2
Sosnowiec Urząd Miejski w Sosnowcu 1 0 0 1
Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 27 23 62 26
SUMA - 77 34 77 59