Droga ekspresowa S6: Obwodnica Słupska

 

 

System SMART obsługuje drogę krajową S6 na 15 kilometrowym odcinku obwodnicy Słupska. 

 

 

W węźle Redzikowo zainstalowano 1 stację meteorologiczną, 2 stacje pomiaru ruchu, 2 punkty akwizycji obrazu oraz 2 tablice zmiennej treści.