Drogi krajowe

 

 

Na zlecenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad system SMART obsługuje wiele dróg krajowych i łącznie ponad 250 kilometrów dróg ekspresowych, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu w oparciu o pełną informację z punktów zdalnych systemu. 

 

 

W ramach systemu SMART na terenie 16 Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zainstalowano:
  • ponad 400 stacji pomiarowych,
  • niemal 500 punktów dozoru wizyjnego,
  • 297 tablic i znaków zmiennej treści.

 

DROGI KRAJOWE stacje meteorologiczne klasyfikatory pojazdów kamery tablice i znaki zmiennej treści
GDDKiA Szczecin 19 19 26 22
GDDKiA Gdańsk 14 10 23 13
GDDKiA Olsztyn 7 0 8 15
GDDKiA Białystok 4 0 4 8
GDDKiA Zielona Góra 33 2 43 51
GDDKiA Poznań 42 0 27 24
GDDKiA Bydgoszcz 11 4 16 16
GDDKiA Łódź 11 0 10 4
GDDKiA Warszawa 65 4 81 15
GDDKiA Wrocław 4 0 9 0
GDDKiA Opole 19 2 24 26
GDDKiA Katowice 13 2 41 11
GDDKiA Kraków 68 26 91 49
GDDKiA Kielce 7 0 28 4
GDDKiA Lublin 20 18 42 25
GDDKiA Rzeszów 11 0 15 14
SUMA 348 87 488 297