Współpraca z innymi systemami

 

Współpraca z innymi firmami:

 

 

Implementacja elementów różnych firm w systemie SMART: