Oprogramowanie

 

 

Dedykowane strony www i oprogramowanie:
 • wizualizacja danych (zdjęcia, wykresy, tabele, mapy)
 • archiwizacja danych pomiarowych i obrazów z kamer
 • tworzenie raportów (zestawienia, statystyki) - wydruk, eksport
 • obsługa i kontrola systemu, konfiguracja elementów zdalnych
 • informowanie o stanie systemu i elementów zdalnych (np. brak zasilania, otwarcie obudowy)
 • kontrola dostępu z zachowaniem hierarchii uprawnień

 

 

Współpraca z portalami internetowymi (np. Interia.pl):

 

 

 • wizualizacja danych (wykresy, tabele, mapy)
 • prezentowanie i archiwizacja obrazów z kamer
 • przekazywanie dodatkowych informacji (przepustowość dróg, czasy przejazdu etc.)
 
Wyświetlanie informacji na tablicach umieszczonych na pojazdach patrolowych.
 
Fax, e-mail, SMS:
 • automatyczne generowanie ostrzeżeń i alarmów
 • wysyłanie komunikatór do firm odpowiedzialnych za utrzymanie dróg
 • wysyłanie informacji do odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pomoc drogowa)