Tablice i znaki zmiennej treści

 

 

  • informowanie kierowców o aktualnej sytuacji pogodowej
  • przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i alarmów
  • informowanie o zagrożeniach i utrudnieniach w ruchu, objazdach
  • sugerowanie trasy, sposobu jazdy, zalecanej prędkości
  • informowanie o czasie przejazdu i czasie oczekiwania (przejścia graniczne, promy)
  • informace parkingowe (dostępność, dojazd)