O systemie

 

 

System SMART ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu w oparciu o pełną informację ze stacji pomiarowych i innych urządzeń zlokalizowanych na wybranym obszarze oraz algorytmy dyspozytorskie odpowiednio intepretujące otrzymane dane.

 

Cele i zadania systemu

 • zwiększenie skuteczności i efektywności zimowego utrzymania
 • poprawa bezpieczeństwa i warunków jazdy
 • redukcja liczby wypadków i kolizji
 • poprawa płynności ruchu i zwiększenie przepustowości dróg (sterowanie potokami ruchu)
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego
 • wykrywanie naruszeń przepisów ruchu drogowego (przeciążenia pojazdów, przekroczenia prędkości)
 • poprawa jakości dróg
 • obliczanie szacunkowego czasu przejazdu
 • poprawa bezpieczeństwa prowadzenia robót drogowych
 • przyspieszenie reakcji na zdarzenia losowe (wypadki, awarie)
 • obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury

 

Zalety systemu

 

 • duża funkcjonalność
 • modułowa budowa (sprzęt, oprogramowanie, eksploatacja)
 • integracja zdalnych urządzeń (różne typy elementów, różni producenci)
 • otwartość systemu (możliwość łączenia z innymi systemami innych producentów)
 • możliwość stosowania dowolnych mediów transmisyjnych (łącza komutowane, telefonia komórkowa (GPRS, EDGE, CDMA, UMTS, LTE), radio, światłowody, łączność bezprzewodowa (WiFi, Bluetooth))
 • łatwość rozbudowy i poszerzania funkcjonalności
 • hierarchiczny dostęp